W sobotę tj. 28 kwietnia sześcioosobowa drużyna reprezentująca nasz parafialny Klub Honorowych Dawców Krwi wzięła udział w VI już spartakiadzie o Puchar „Zbynka”, która odbyła się na boisku PWSZ w Morzysławiu.

Nasi zawodnicy wykazali wiele hartu ducha, samozaparcia oraz wspaniałej woli walki. Nasz Klub reprezentowali: Przemysław Parucki, Aleksandra Tylkowska, Grzegorz Jaroniewski, Piotr Stefański, Michał Rogowski i Marcin Jaworski. Nasza ekipa zdobyła IV miejsce na jedenaście startujących drużyn. Ponadto otrzymaliśmy puchar, medale oraz upominki rzeczowe.