Wsparcie finansowe

wsparcie

Wsparcie finansowe prosimy przekazać na konto:

Polski Czerwony Krzyż Zarząd Rejonowy

ul. Staromorzysławska 1,
62-510 Konin

Bank Zachodni WBK, I Oddział w Koninie

nr. konta:

14 1090 1199 0000 0000 1900 2830

Koniecznie z dopiskiem:

Klub HDK PCK parafii św. Stanisława B.M. w Kramsku