Zarząd klubu

zarząd-klubu

W skład zarządu klubu wchodzą:

  • Prezes Klubu – Przemysław Parucki
  • Zastępca Prezesa Klubu – Grzegorz Jaronieski
  • Sekretarz Klubu – Monika Kreczmer
  • Skarbnik Klubu – Renata Pietrzak
  • Członek Zarządu – Michał Rogowski

W sprawie rywalizacji sportowej proszę się kontaktować z Grzegorzem Jaroniewskim pod numerem tel.: 608-532-437.

Na pierwszym posiedzeniu członków założycieli Klubu tytuły honorowych członków Klubu przyznano:

  • księdzu proboszczowi Sławomorowi Kasprzakowi
  • księdzu Maciejowi Pawlakowi
  • Grzegorzowi Kuchciakowi

,których autentyczny zapał i zaangażowanie oraz charytatywna działalność przyczyniły się do powstania naszego Klubu.