Zarząd klubu

zarząd-klubu

W skład zarządu klubu wchodzą:

  • Prezes Klubu – Przemysław Parucki
  • Sekretarz Klubu – Sławomir Grochowina
  • Skarbnik Klubu – Grażyna Ratajczyk
  • Członek Zarządu – Darek Matczak
  • Członek Zarządu – Patrycja Piskorz
  • Członek Zarządu – Marian Rusin

Na pierwszym posiedzeniu członków założycieli Klubu tytuły honorowych członków Klubu przyznano:

  • księdzu proboszczowi Sławomorowi Kasprzakowi
  • księdzu Maciejowi Pawlakowi
  • Grzegorzowi Kuchciakowi

,których autentyczny zapał i zaangażowanie oraz charytatywna działalność przyczyniły się do powstania naszego Klubu.