Podziękowanie za akcję oddawania krwi z dnia: 17 września 2023 r.

Serdeczne podziękowania składamy Spółdzielni Socialnej „Razem do Sukcesu”.

Z całego serca dziękujemy najważniejszym osbobom – naszym krwiodawcom.

W szczególny sposób dziękujemy naszym sponsorom Agnieszce i Tomaszowi Bocheńskim.

Na akcję zgłosiło się 29 dawców. Krew oddało 21 osób – co daje nam 9,450 ml krwi pełnej.

Dziękujemy za Wasze Wielkie Serca,
Zarząd Klubu