W dniach 9 i 10 grudnia 2011 roku odbyła się, w sklepach spożywczo-przemysłowych w Kramsku, zbiórka żywności i pieniędzy, organizowana przez Polski Czerwony Krzyż. Była to już 22 ogólnopolska kampania PCK hasłem „Czerwonokrzyska Gwiazdka”.

Zbierane datki przekazywane były na przygotowanie wieczerzy wigilijnej oraz paczek dla osób samotnych, rodzin wielodzietnych będących w trudnej sytuacji materialnej oraz bezrobotnych.

Nasi kramscy parafianie okazali się bardzo hojni – jak widać w tych trudnych czasach ludzie potrafią się dzielić jeszcze z innymi, dlatego wszystkim tym osobom, które w jakikolwiek sposób wspomogły akcję serdecznie dziękujemy. Podziękowania należą się także właścicielom sklepów za pomoc w akcji oraz wolontariuszom i krwiodawcom, którzy zorganizowali i brali udział w kweście świątecznej.

Podsumowaniem tej akcji było wręczenie 13 paczek najbardziej potrzebującym mieszkańcom gminy Kramsk.