W dniu 17 grudnia 2011r. o godz. 19-tej w salce parafialnej w Kramsku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze członków Klubu HDK PCK  przy parafii św. Stanisława BM w Kramsku.

W zebraniu aktywnie brało udział 18 obecnych członków. W części sprawozdawczej nastąpiło wybranie przewodniczącego zebrania – Przemysława Paruckiego, który doskonale sprawdził się w tej roli i bardzo sprawnie poprowadził całe spotkanie. Na protokolanta została wybrana Tamara Gwóźdź – Sekretarz Klubu. Powołana została także Komisja Uchwał i Wniosków w której zasiedli: Beata Pawlak, Róża Kreczmer i Arkadiusz Żabierek.

Podczas pierwszej części wszyscy zebrani wysłuchali sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności w roku 2011, które przedstawił Przewodniczący. „Nasz” Klub istnieje od zaledwie roku, ale w tak krótkim okresie wydarzyło się bardzo wiele. Działalność Klubu to szereg bezinteresownych zdarzeń i wynik działań wielu dobrych ludzi.

Następną częścią zebrania była część wyborcza, w której nastąpiło wybranie nowych władz Klubu. Zostali nimi:

  • Prezes Klubu – Przemysław Parucki
  • Zastępca prezesa – Piotr Stefański
  • Sekretarz Klubu – Tamara Gwóźdź
  • Skarbnik Klubu – Renata Pietrzak
  • Członek Zarządu – Michał Rogowski
  • Delegatem na Zjazd Rejonowy PCK został jednogłośnie Prezes Klubu – Przemysław Parucki.

Następnym punktem zebrania było wystąpienie Prezesa Klubu i przedstawienie planu działalności Klubu HDK PCK  przy parafii św. Stanisława BM na rok 2012. Przewodniczący zebrania podziękował wszystkim zebranym za przybycie oraz życzył owocnej współpracy w roku obecnym.