Dla Patryka

Dla Patryka

Klub HDK PCK pragnie poinformować, iż dnia 15.12.2014 została przekazana krew na leczenie bardzo chorego trzynastoletniego Patryka Kobylarka, przebywającego na V Oddziale Onkologicznym w Poznaniu. Pragniemy złożyć podziękowanie za honorowe oddanie krwi dla Patryka:...
Krew dla DAWIDA

Krew dla DAWIDA

Zarząd Klubu HDK PCK przy parafii sw. Stanisława B. M. w Kramsku pragnie wyrazić najserdeczniejsze podziękowanie krwiodawcom, którzy w niedziele 14 września podzielili się cząstką siebie na oddając krew. Wszystkim przyświecał szczytny cel – krew przeznaczono na...
Przekazujemy krew innym na ratowanie życia

Przekazujemy krew innym na ratowanie życia

Dnia 25.06.2014 Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Kramsku przekazał 7,650 litra krwi bardzo choremu trzynastoletniemu Patrykowi Kobylarkowi na V Oddział Onkologiczny w Poznaniu. Życzymy Patrykowi szybkiego powrotu do zdrowia. Członkowie Klubu KHDK PCK...