Podziękowanie za akcję oddawania krwi z dnia: 26 września 2021 r.

Zarząd Klubu HDK PCK w Kramsku serdecznie dziękuję honorowym dawcom krwi, że podzielili się cząstką siebie. Akcja odbyła się w Szkole Podstawowej w Kramsku. Na akcję stawiło się około 40 krwiodawców, krew oddało 34 osób, co daje nam 15 litrów krwi pełnej.

Podziękowanie składamy Pani Dyrektor Żanecie Rusin za udostępnienie budynku szkoły. Dziękujemy także naszym wolontariuszom oraz sponsorom.

Gorąco zachęcamy Państwa do udziału w kolejnych akcjach oddawania krwi.