Klub HDK PCK przy parafii świętego. Stanisława B.M. w Kramsku dziękuje krwiodawcom, którzy w niedziele 6 marca dobrowolnie podzielili się swoja krwią, tym samym ratując życie tych, którzy tego potrzebują. Krew oddało 48 osób, co daje 21,600 litrów krwi. Dziękujemy również osobom, które mimo chęci z różnych powodów nie mogły oddać krwi.

Pragniemy również wyrazić najserdeczniejsze podziękowanie osobom, które pomogły w zorganizowaniu akcji:

  • Pani Jadwidze Gwóźdź,
  • Pani Małgorzacie z miejscowości Żrekie ,
  • Paniom, które przygotowały poczęstunek
  • oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania milej atmosfery podczas akcji.

Za to wszystko jeszcze raz serdecznie dziękujemy.