Klub HDK PCK przy par. św.Stanisława B. M. w Kramsku pragnie wyrazić najserdeczniejsze podziękowanie honorowym dawcom krwi, którzy w niedzielę 7 czerwca podzielili się swoją krwią w celu ratowania życia ludzkiego na akcji honorowego oddawania krwi. Krew oddały 35 osób, co daje 15,750 litrów krwi. Dziękujemy również osobom, które pragnęły podzielić się cząstka siebie, lecz z różnych powodów nie mogły tego uczynić.

Szczególne podziękowanie pragniemy złożyć:

  • Panu Andrzejowi Michalakowi;
  • Paniom, które przygotowały poczęstunek;
  • Paniom Helenie Wesołowskieji Jadwidze Gwóźdź za pomoc podczas akcji;
  • Grupie „Wolni Kramsk” za uświetnienie akcji swoją obecnością;
  • a przede wszystkim honorowym dawcom krwi.

Wszystkim osobom, które brały udział w akcji i jej przygotowaniu jeszcze raz serdecznie dziękujemy!