Klub HDK PCK przy parafii świętego. Stanisława B.M. w Kramsku dziękuje krwiodawcom, którzy w niedziele 30 czerwca dobrowolnie podzielili się swoja krwią, tym samym ratując życie tych, którzy tego potrzebują. Krew oddało 36 osób, co daje 16,200 litrów krwi. Dziękujemy również osobom, które mimo chęci z różnych powodów nie mogły oddać krwi. Pragniemy również wyrazić najserdeczniejsze podziękowanie osobom, które pomogły w zorganizowaniu akcji oraz wszystkim, którzy przyczynili się do powstania milej atmosfery podczas akcji.