Zarząd Klubu HDK PCK przy parafii sw. Stanisława B. M. w Kramsku pragnie wyrazić najserdeczniejsze podziękowanie krwiodawcom, którzy w niedziele 20 października podzielili się cząstką siebie na IX już akcji oddawania krwi.

Przybyło około 50 chętnych, z czego krew oddało 40 osób, co daje 18 litrów krwi.

Pragniemy złożyć podziękowanie:

  • Właścicielom przychodni „Na Dębiczu”, państwu Bocheńskim
  • Paniom, które przygotowały poczęstunek
  • A przede wszystkim honorowym dawcom krwi
  • Dziękujemy również tym, którzy mimo chęci z różnych powodów nie mogli oddać krwi.

Za to wszystko jeszcze raz serdecznie dziękujemy!