Zarząd Klubu HDK PCK pragnie poinformować, że Prezes Klubu Przemysław Parucki 21 listopada br.  został wyróżniony odznaczeniem „Kryształowe Serce”.  Jest to najwyższe odznaczenie organizacyjne PCK.

Wyróżnienie „Kryształowe Serce” przyznawane jest za wybitne zasługi w rozwoju Ruchu Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Otrzymują je osoby, które:

  • prowadzą systematyczną, aktywną działalność propagandową w PCK,
  • posiadają odznakę Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi I stopnia,
  • 25 lat udokumentowanego członkostwa zwyczajnego w PCK ,
  • w sposób konkretny przyczyniły się do realizacji zadań czerwonokrzyskich a w szczególności do rozwoju honorowego krwiodawstwa.