Klub HDK PCK przy parafii św. Stanisława B.M. pragnie poinformować, iż dnia 21 listopada tego roku członkowie klubu za szczególna działalność na rzecz Klubu HDK i PCK zostali wyróżnieni w następujący sposób:

Pan Grzegorz Jaronieski otrzymał Odznaczenie „Za zasługi dla miasta Konina”
Pani Róża Kreczmer oraz Krystyna Chmielewska otrzymały wyróżnienia za zasługi dla miasta i powiatu konińskiego.

Mimo codziennych zajęć i obowiązków znajdują oni czas na działalność charytatywna w klubie. Ich zaangażowanie i chęć niesienia pomocy innym powodują, że nabiera się wiary w ludzkie dobro, za co pragniemy serdecznie podziękować oraz życzyć dalszej współpracy.