Zarząd Klubu HDK PCK przy Parafii świętego Stanisława B. M. w Kramsku pragnie poinformować, iż Zarząd Okręgowy PCK w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi nadaje Odznakę  Zasłużony Honorowy Dawca Krwi następującym członkom klubu:

  • Róży Kreczmer
  • Grażynie Kuczmańskiej
  • Patrycji Piskorz
  • Ireneuszowi Jankowskiemu
  • Edwardowi Gwóźdź
  • Karolowi Rado

Pragniemy serdecznie pogratulować honorowym dawcom krwi, mamy jednocześnie nadzieje, iż chęć dzielenia się tym najpiękniejszym darem będzie w ich sercach jeszcze przez długi czas.