Krew dla DAWIDA

Krew dla DAWIDA

Zarząd Klubu HDK PCK przy parafii sw. Stanisława B. M. w Kramsku pragnie wyrazić najserdeczniejsze podziękowanie krwiodawcom, którzy w niedziele 14 września podzielili się cząstką siebie na oddając krew. Wszystkim przyświecał szczytny cel – krew przeznaczono na...