Nadanie Odznak – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Nadanie Odznak – Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

Zarząd Klubu HDK PCK przy Parafii świętego Stanisława B. M. w Kramsku pragnie poinformować, iż Zarząd Okręgowy PCK w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi nadaje Odznakę  Zasłużony Honorowy Dawca Krwi następującym...